Nasze logo

logo

Co chcemy powiedzieć poprzez nasze logo?
EnviCARE to zlepek słów pochodzących z języka angielskiego:
envi - to skrót od słowa environment, czyli środowisko
care - to w tłumaczeniu pilność, doglądanie, opiekowanie się, staranność, dozór

EnviCARE to więc...
...należyte dbanie o stan środowiska jako podstawa każdego działania.